INFO-tavlen

Her vil du løbende kunne finde diverse informationer og
vigtige beskeder fra Grundejerforeningens bestyrelse.

Bemærk! De vigtigste beskeder vil også være at finde på den fysiske Info-tavle som findes ved containerpladsen

Bestyrelsen har afholdt møde torsdag, den 15. november - referatet kan ses under Sildedammen / referater.

Jens Andersen

Vi har nu kørt med det nye renovationssystem siden april måned og har egentlig fungeret upåklageligt i grundejerforeningens område.

Grundejerforeningen har ved flere lejligheder henover sommeren kontaktet Revas i Viborg for nøjere oplysninger om håndteringen af affaldet i vinterhalvåret, men ikke kunnet opnå entydige og konkrete svar.

Til grundejerne!
Da vi i løbet af 2018 er blevet udfordret på vores veje af bl.a. større skraldebiler er vi nødt til at forholde os til dette.

Som opfølgning på drøftelser på de sidste generalforsamlinger og diverse henvendelser vedr. manglende plads til skraldebiler og andre store køretøjer, arbejder bestyrelsen stadig på at få forholdene bragt på plads.

Derfor opfordres alle grundejere til at få grene, som hænger ud over skel fjernet. Er der træer, som er groet ud på vejen, skal de også væk.
I denne forbindelse vil det være en stor hjælp, hvis grundejere kan finde skelpæle frem, hvor det er muligt, og dermed nemmere få afklaret, hvor vejen er beliggende.
Bestyrelsen arbejder på at få vejene gjort mere farbare, hvorfor bestyrelsen vil foranledige træer og grene fjernet på grundejernes bekostning, hvis grundejerne ikke får det gjort selv.

Du er som grundejer meget velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen, for at afklare spørgsmål vedr. ovennævnte, og hvis du ønsker, at bestyrelsen skal forestå fjernelsen/beskæringen af træer på dine vegne.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt møde lørsdag, den 4. aug - referatet kan ses under Sildedammen / referater.

Jens Andersen

Så kom vi på den anden side af en Skt Hans aften, hvor aflysning af det traditionelle bål havde truet som følge af tørke og afbrændingsforbud, men som imidlertid blev ophævet i ugen op til Skt Hans aften.

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik